Verslag algemene ledenvergadering

Notulen
Algemene Ledenvergadering d.d. 03-03-2015
Locatie: Cultuurzaal De Post

1. Opening
André heet een ieder hartelijk welkom.
Aanwezig: 26 leden en 7 bestuursleden

2. Ingekomen stukken:
Afbericht van: Henk Vonk
Nel Klaver-Peetoom.

3. Notulen jaarvergadering 4 maart 2014:
Gretha Dekker (secretaris) gaat nog even in op de vragen uit de Rondvraag 2014:
Hans Heederik vraagt: mogelijkheid evt. Gemeentelijke vragen delen met leden.Antwoord: dit is meestal niet mogelijk door korte inzendtermijn, maar ...

Lees meer →
0

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

d.d. 05 februari 2013 gehouden in
“De Post” te Midwoud

1.  Opening:
Onze voorzitter Yvonne Pater-Kuit heet iedereen welkom.
Aanwezig: 28 leden en 7 bestuursleden (zie presentielijst, niet door iedereen getekend)

2.  Ingekomen stukken:
Afbericht van: Jack en Arianne Vriend-Groot, Nel Klaver-Peetoom, Juliëtte van Seters,  Leen Steketee, Wim Baas, Ria Balk-Langereis

3.  Notulen algemene ledenvergadering 07 februari 2012
Gretha neemt dit door en vertelt de situatie rond de volgende punten:
•    Kerkkleuren: onder de aandacht van Cor Spijker en Cees van Meulem
•   ...

Lees meer →
0