In het jaar 2000 hebben Wim Baas en Cor Spijker het initiatief genomen om een Historische Vereniging voor Oostwoud en Midwoud op te richten. De Historische Vereniging Midwoud Oostwoud(HVMO) is officieel van start gegaan op 4 mei 2001.
De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen zeer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Midwoud en Oostwoud en omgeving van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen. Inmiddels hebben we over de 400 leden. Hieruit blijkt wel, dat onze vereniging in een behoefte voorziet.
Op de eerste zaterdagmiddag van oktober reiken we ons jaarboek uit.
Niet alleen de leden uit onze dorpen maar ook veel oudinwoners, zelfs uit het buitenland, bezoeken deze dag om elkaar weer te ontmoeten.

Als er vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen.
Kijk voor adressen en telefoonnummers onder de rubriek contact.