De vereniging telt (peildatum november 2018) ongeveer 350 leden.  Bestuur, noch commissies of andere ondersteunende functionarissen of vrijwilligers van de vereniging worden in welke vorm dan ook betaald voor hun diensten voor de vereniging. Uitsluitend commerciële partijen zoals PostNL (voor postdistributie), of de drukkerij (voor het drukken van het jaarboek) ontvangen betalingen voor hun werkzaamheden.