HVMO heeft ANBI status

Op 23 november 2018 heeft de belastingdienst laten weten dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 HVMO de ANBI status heeft gekregen! Daar zijn we heel blij mee. Verdere informatie over financiële schenkingen aan ANBI instellingen vindt u  hier.

Lees meer →
0

Tweede ALV voor verkrijgen ANBI status

Maandag 15 oktober 2018 vond in de Post een bijzondere ALV plaats. Op de agenda stond een voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigen zodat een ANBI status verkregen kan worden. De eerste keer dat dit onderwerp geagendeerd was kon niet worden gestemd omdat het benodigde quotum (50% + 1) van de leden niet werd gehaald. Bij deze tweede ALV was die noodzaak er niet meer zodat er wel door de aanwezigen gestemd kon worden. Het voorstel werd ...

Lees meer →
0

Algemeen Nut Beogende Instellingen en de Belastingdienst (ANBI)

De HVMO beoogt om bij de belastingdienst geregistreerd te worden als een ANBI. Daarmee worden speciale fiscale regels van toepassing indien u een schenking aan de HVMO wilt doen. Om dit doel te bereiken moeten de statuten van de vereniging aangepast worden. De eerste keer dat dit onderwerp op de ALV stond geagendeerd werd de vereiste meerderheid van stemmen niet gehaald omdat minder dan 50% van de leden aanwezig was.

Op maandag 15 oktober 2018 20.00 staat nu (in De Post) ...

Lees meer →
0

Uitreiking jaarboek 2017 was gezellig!

Op zaterdag 6 oktober 2018 vond tijdens een gezellige bijeenkomst in Grand Café De Post o.a. weer de jaarlijkse uitreiking van het 1e exemplaar van het jaarboek plaats. Namens Jos de Groot nam broer Henk de Groot de honneurs waar. Reden voor deze 1e uitreiking aan Jos was dat hij samen met zijn vader jarenlang ...

Lees meer →
0

Uitreiking jaarboek 2017

Uitreiking van jaarboek 2017 op zaterdag 6 oktober 2018

Het voorlopige programma voor a.s. bijeenkomst is als volgt (zaal open vanaf 13.00 uur):

  • 13.30 uur                   Welkomstwoord door voorzitter André de Vries.
  • 13.45 uur                   Life optreden van Troinie en Guur.
  • 14.00 uur                   Uitreiking Boogie 2018.
  • 14.15 uur                   De 55- en 60 jarigen in het zonnetje gezet.
  • 14.30 uur                   Tussentijdse Algemene Leden Vergadering (zie onder).
  • 14.45-15.15 uur         Pauze.
  • 15.15 uur                   Uitreiking 1e Jaarboek.
  • 15.30 uur  ...
Lees meer →
0

Oorlogsmuseum overgedragen

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is door de aanwezige leden besloten dat onze vereniging de zorg voor het materiaal van het oorlogsmuseum Midwoud op zich wilde nemen. Op woensdag 11 april 2018 is in aanwezigheid van ...

Lees meer →
0

Bedankt!

Zondag 9 juli 2017 vond  in Café de Post de uitreiking van de Dorpsveiling Cheques plaats. De HVMO mocht ook een cheque in ontvangst nemen en daar zijn we ongelooflijk blij mee!
Wij willen de organisatie van de Dorpsveiling bedanken voor dit geweldige initiatief en natuurlijk de bewoners van onze dorpen.

Lees meer →
0

Cees Kroon overleden

DSC_4731

Op zaterdag 1 oktober 2017 is Cees kroon overleden. Deze bijzondere man heeft, met al zijn kronieken over onze dorpen, blijvend inzicht gegeven in het West-Friese agrarische, culturele en maatschappelijke leven van weleer. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze jaarboeken. Wij zullen zijn mooie verhalen missen en wensen de familie veel sterkte toe!

Lees meer →
0

Jaarboek 2015

jaarboek2015Op zaterdag 1 oktober 2016 werd in café de Post in Midwoud het ‘jaarboek 2015’ van de Historische Vereniging Midwoud/Oostwoud uitgereikt aan oprichter van de HVMO: Cor Spijker. Het boek werd op een bijzondere wijze overhandigd door burgemeester Frank Streng.

Het jaarboek 2015 is de 15e uitgave van de HVMO. Daar zijn wij trots op!

Lees meer →
0

Boogie 2016 is voor:

boogie2016DE REDACTIECOMMISSIE HVMO

Al voor de 15e keer zijn de redactieleden er moeiteloos in geslaagd ons mooie jaarboek te voorzien van al die verhalen die we zo graag lezen en van de foto’s die we graag nog eens zien.
Hun specifieke redactievaardigheden komen samen in het collectief en versterken elkaar.
De geschiedenis van Midwoud en Oostwoud wordt gekoppeld aan mensen, verenigingen, ...

Lees meer →
0