Tweede ALV voor verkrijgen ANBI status

Maandag 15 oktober 2018 vond in de Post een bijzondere ALV plaats. Op de agenda stond een voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigen zodat een ANBI status verkregen kan worden. De eerste keer dat dit onderwerp geagendeerd was kon niet worden gestemd omdat het benodigde quotum (50% + 1) van de leden niet werd gehaald. Bij deze tweede ALV was die noodzaak er niet meer zodat er wel door de aanwezigen gestemd kon worden. Het voorstel werd unaniem gesteund. Met die uitslag gaan we nu verder aan de slag om de beoogde wijziging rechtsgeldig te maken. Wordt dus vervolgd…

 

0