Algemeen Nut Beogende Instellingen en de Belastingdienst (ANBI)

De HVMO beoogt om bij de belastingdienst geregistreerd te worden als een ANBI. Daarmee worden speciale fiscale regels van toepassing indien u een schenking aan de HVMO wilt doen. Om dit doel te bereiken moeten de statuten van de vereniging aangepast worden. De eerste keer dat dit onderwerp op de ALV stond geagendeerd werd de vereiste meerderheid van stemmen niet gehaald omdat minder dan 50% van de leden aanwezig was.

Op maandag 15 oktober 2018 20.00 staat nu (in De Post) de tweede ALV met dit onderwerp gepland. Bij deze vergadering is het voldoende als een meerderheid van de aanwezige leden instemt met de voorgestelde wijziging. U komt toch ook?

 

0