Algemene Ledenvergadering 

 
Afgelopen maandagavond 2 maart hield de HVMO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in eetcafé ‘Halfweg’ in Midwoud. Ruim 30 leden gaven acte de présence. Zij konden genieten van een gezellige atmosfeer en onder het genot van een kopje koffie werd onder leiding van André levendig gediscussieerd.
 
  • Nico nam ons als secretaris mee door de diverse hoogtepunten van het afgelopen jaar en gaf alvast een doorkijkje naar diverse activiteiten die komend jaar op de agenda staan. Aandacht was er ook voor de diverse commissies van onze vereniging zoals de fietscommissie en de excursiecommissie. Beide commissies organiseren ook dit jaar weer activiteiten. Hou dus deze website in de gaten.
  • De redactie vertelde over de goede vorderingen met ons nieuwe jaarboek en riep de leden op om actief stukjes over ons dorp te schrijven of te vertellen aan (leden van) de redactie. Daarmee kunnen dan weer leuke stukjes voor volgende jaarboeken gemaakt worden.
  • Paul vertelde in zijn rol als penningmeester hoe onze club er financieel voor staat. Er zijn op dat gebied wel zorgen. Kosten stijgen en inkomsten lopen terug. De club is de laatste jaren iets in ledental achteruit gegaan. Belangrijke oorzaak daarbij is vergrijzing van ons ledenbestand. We gaan initiatieven ontplooien om de terugloop om te buigen in een stijging. Mensen in nieuwbouwgebieden gaan actief benaderd worden om uitleg over de vereniging te krijgen. Hopelijk leidt dat tot meer belangstelling voor onze dorpen onder vooral de jongere bewoners. 
  • Sonja vertelde over de ontwikkeling van ons ledenbestand en over de verkopen in de clubwinkel en Roelof Jan gaf een kijkje op de Beeldbank en vroeg de aanwezige leden vooral ook om namen door te geven van (nu nog onbekende)  personen op foto’s. Dat gaat heel gemakkelijk via een formulier aan de onderzijde van de desbetreffende foto. Doet u ook mee? Verder vertelde hij dat komende zomer initiatief wordt genomen om middagen te organiseren in Molenwoid en Woudrust. Bedoeling is dat bewoners met hun oude foto’s worden uitgenodigd om langs te komen. Op die manier hopen we de beeldbank verder uit te kunnen bouwen.
  • Na de pauze vertelde Peter Sasburg op boeiende wijze over de rol van diverse dorpsbewoners in het verzet tijdens De Tweede Wereldoorlog. Met foto’s en artikelen werd een impressie gegeven van de vaak indrukwekkende wijze waarop deze merendeels heel jonge mensen tegen de bezetter in opstand kwamen en niet lijdzaam toekeken. Soms ten koste van de hoogste prijs. Laten we hen nooit vergeten. 
  • Tegen elf uur kwam er een einde aan de avond. André dankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste ze een goede thuisreis. Graag tot gauw!
Bijeenkomst in cafe Halfweg