Op maandag 4 maart 2019 hield de vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ditmaal in Eetcafe Halfweg. Ruim 30 leden hoorden het bestuur over de activiteiten van het afgelopen jaar vertellen.  Samen hebben we gediscussieerd over de plannen voor het komende jaar. Na de koffie gaf Joop van Diepen een prachtige presentatie over onze Westfriese stolpen. In onvervalst Westfries werden we meegenomen. Leuk dat we dat zo samen kunnen doen!

Binnenkort komt het nieuwe (draft) Huishoudelijk Reglement als download beschikbaar. Tijdens de uitreiking van het jaarboek 2018 in oktober van dit jaar wordt het reglement ter beoordeling aan de vergadering voorgelegd. Kunt u uw zegje doen.