Zoals jullie in diverse nieuwsbrieven hebben kunnen lezen vond op maandagavond 7 maart 2022 onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Ditmaal weer ‘live’ en in De Post.  Normaliter een gebeurtenis waar we toch zo’n 30-35 leden mogen verwelkomen. Ditmaal kwamen er acht leden af op de vergadering. Samen met de zes bestuursleden was dat wel mager maar wellicht dat angst voor Corona nog een rol speelde en mogen we een volgende keer meer leden verwelkomen. De aanwezige leden lieten zich de koffie met gevulde koek goed smaken en onze voorzitter leidde ons voorspoedig door een goed gevulde agenda. De secretaris vertelde ons dat we momenteel gezakt zijn naar 289 leden. Oorzaak hoge leeftijd. Jongeren lijken in hun eigen bubbel te leven en nemen geen deel aan een verenigingsleven zoals wij dat van oudsher kennen. Een probleem dat alle verenigingen lijkt te treffen. Waar blijft de verbondenheid met de mensen om ons heen? Facebook met z’n ‘vrienden’ kan toch geen vervanger zijn? Hierbij een oproep aan alle leden, kijk om je heen en stap op (jongere) potentiële leden af en vraag waarom ze geen lid zijn. De minimale jaarlijkse contributie kan toch geen probleem zijn om iets te lez®en (of bij te dragen) over de historie van onze dorpen. En door lid te zijn ontmoet je ook je dorpsgenoten nog op een leuke manier.

De penningmeester vertelde ons dat we financieel een voldoende jaar achter de rug hebben maar dat een dalend ledental in de toekomst wel voor (financiële) uitdagingen kan gaan zorgen. U kunt het financieel jaarverslag 2021 vanaf deze website downloaden.

Na afloop van de vergadering zaten de aanwezigen nog een uurtje na te praten en daarna ging een ieder weer welgemoed op huis aan. Graag tot een volgende keer.

Bestuur HVMO