Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering, welke op maandag 7 maart 2016 a.s. om 20.00 uur in “De Post” te Midwoud zal worden gehouden.
Aan de orde komt de onderstaande agenda, terwijl na de pauze dhr. R. Veerman een lezing verzorgt over de Fruitrassen in West-Friesland.

Wij rekenen op uw komst,
Het bestuur.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 3 maart 2015 *
 4. Jaarverslag 2015 *
 5. Financieel jaarverslag *
  • Overzicht 2015
  • Jaarrekening 2015
  • Verslag kascommissie + benoemen nieuw lid kascommissie
  • Begroting 2016
  • Vaststellen contributie 2016
 1. Verslag commissies
 2. Bestuursverkiezing
  (zie onderstaand bericht)
 1. Mededelingen en afstemming ontwikkelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting van het officiële deel van de jaarvergadering.

PAUZE

Lezing:

Ons lid Rudo Veerman vertelt over:
Oude fruitrassen in West-Friesland

*     Vergaderstukken zijn bij de aanvang van onze jaarvergadering beperkt verkrijgbaar.Wilt u deze eerder ontvangen dan graag een berichtje aan onze secretaris.

Bestuursverkiezing:

Elk jaar wordt tijdens de ALV de bestuurssamenstelling aan de leden voorgelegd. Soms betekent dit een wijziging, soms een bevestiging hiervan.

Dit jaar moeten de secretaris en penningmeester om persoonlijke redenen het bestuur verlaten. Dit is een aderlating en daarom zijn wij op zoek naar mensen/leden , (oud) Mid- of Oostwouders, die de vacatures kunnen en willen opvullen. Zou U dat kunnen en willen? Of kent u iemand, die dit kan en wil?

Dan zoeken wij u, of uw kandidaat! Wij willen onze vereniging heel graag laten voortbestaan en daar is alle reden toe.

Wacht met uw reactie svp niet tot de avond van de ALV, maar laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

Informeer eens bij:
*de voorzitter, André de Vries, telefoon 0229-218133, of per email: andre.devries@live.nl

*de secretaris, Gretha Dekker, telefoon 0226-352275. Of per email: hvmo.secretariaat@telfortglasvezel.nl

HVMO excursie

HVMO excursie op 5 juni 2016

Onze historische vereniging heeft weer een mooi programma voor u bedacht.

We willen met u naar museum de Kazematten op de afsluitdijk bij Kornwerderzand. Na het sluiten van de dijk in 1932 besloot defensie met een vooruitziende blik een verdedigingswerk te bouwen, dat als verdedigingslinie voor Noord-Holland moest dienen. Dit bunkerstelsel met geschutskoepels staat nu bekend als de Kazematten, waar de Duitsers op 13 mei 1940 op stuk liepen. Het is nooit veroverd.

Na de Kazematten is het nog maar een steenworp naar de Friese havenstad Harlingen.

Daar lunchen we en brengen een bezoek met rondleiding aan de bouwplaats van de reconstructie van het schip van Willem Barentsz, waarmee hij naar Nova Zembla voer.

Aansluitend neemt een gids ons mee met een stadswandeling langs de hoogtepunten van oud Harlingen.

Voorlopig programma met geschatte kosten kunnen altijd enigszins veranderen door omstandigheden):

 • 9:30 uur vertrek uit Midwoud vanaf het Cor Druifplein met eigen vervoer (of meerijden).
 • 10:15 uur aankomst bij de Kazematten van Kornwerderzand (www.kazemattenmuseum.nl).
 • 10:45 uur Ontvangst met koffie en iets lekkers. (€5,-)
 • 11:00 uur start rondleiding Kazematten met gids.(€5,- of museumjaarkaart + €3,50 gids)
 • 12:30 uur Vertrek naar Harlingen (http://www.stadsgidsenharlingen.nl/)
 • 13:00 uur lunch (€12,50)
 • 14:00 uur Bezoek aanbouw/reconstructie van het schip van Willem Barentsz met rondleiding.(€2,50)
 • 14:30 uur Stadswandeling met gids. (€2,00)
 • 16:00 uur Einde en vertrek naar Cor Druifplein Midwoud
 • 17:15 uur aankomst Midwoud

Geschatte kosten ongeveer € 30,- (zonder vervoerskosten).

Ook deze keer gaat het gewoon door, ongeacht het aantal deelnemers. Net als de laatste excursie naar Graft/de Rijp willen we dit met eigen vervoer doen. Diegene die kan en wil rijden, kan dan een aantal mensen meenemen tegen een redelijke vergoeding (bijvoorbeeld € 5,- ), die zelf geen auto hebben of niet kunnen of willen rijden. Zo houden we de kosten laag van de totale excursie.

Opgeven kan bij Melchior Luitwieler via 06-14252086 of luitwieler@quicknet.nl of tijdens de algemene ledenvergadering op maandagavond . 7. maart 2016 in café de Post.