De Historische Vereniging Midwoud – Oostwoud reikt jaarlijks een Boogie uit. Dit is Westfries voor ‘schouderklopje’. Het Boogie is bestemd voor een persoon, voor personen, voor een buurt of instelling, die zich verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor het behoud van ons culturele erfgoed of die zich op een bijzondere manier heeft of hebben ingezet of zich nog inzetten voor onze dorpen om de schoonheid ervan te bewaren, uit te bouwen en/of uit te dragen. Het doel van het Boogie is de bewustwording te bevorderen en te benadrukken dat de instandhouding van ons culturele erfgoed begint bij een ieder thuis en zijn directe omgeving.

Boogie 2020 voor ‘Kunstgenot’ en ‘Tot Ons Genoegen’

Rond het einde van de Tweede Wereldoorlog werd door onze vroede voorvaderen in Oostwoud biljartvereniging ‘Kunstgenot’, en in Midwoud biljartvereniging ‘Tot Ons Genoegen’ opgericht. Beide clubs bestaan inmiddels ruim 75 jaar. Het ledental van beide verenigingen schommelde al die jaren zo tussen de 20-25. Lid van de biljartbond zijn ze niet meer, die centen kunnen ze beter gebruiken,  maar lol hebben de leden des te meer. Hulde voor deze verenigingen! Het Boogie 2020 is ze van harte gegund.

Boogie 2019 Gymvereniging ‘De Spartaan’

Opgericht op 11 april 1918 is deze vereniging inmiddels meer dan 100 jaar oud en nog steeds springlevend! Ontstaan in een tijd dat een dorp een voetbalclub, een muziekvereniging, een toneelclub en een gymnastiekvereniging kende heeft De Spartaan dankzij haar vrijwilligers bewezen dat de gymclub een gezond bestaansrecht in onze dorpen heeft. Om de vereniging, en de stuwende vrijwilligers achter de vereniging, te eren heeft de HVMO het Boogie voor 2019 aan onze prachtige  turnvereniging toegekend.   Hulde!

Boogie 2018  ‘Vrouwen van Nu’

Sinds 1997 bestaat de vereniging Vrouwen van Nu. Het is de logische opvolgster van de Plattelandsvrouwen Midwoud en Oostwoud. Veel zusterverenigingen zijn verdwenen maar niet in Oostwoud en Midwoud! De vereniging biedt een breed scala aan activiteiten voor en door vrouwen uit Oostwoud en Midwoud.

Mw. Bets Balstra heeft vele jaren een groot deel van haar beste krachten aan de vereniging en aan andere vrouwen gegeven. Reden voor het bestuur om haar en de Vrouwen van Nu eens extra in het zonnetje te zetten. Wij vinden dat de Vrouwen van Nu meer dan hun vrijwillige steentje bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen in Midwoud en Oostwoud. Dank daarvoor!

Boogie 2017 Activiteitencentrum Woudrust & Activiteitencentrum Molenwoid

 

Al meer dan 15 jaar houden de dames Ellie Haring en Gré Druif het activiteitencentrum Woudrust draaiende. Datzelfde geldt voor mevrouw Han van der Lelij want zij is al sinds 2002 de ‘regelaar van dienst’ voor alle activiteiten in Activiteitencentrum  Molenwoid. Reden temeer dus voor het bestuur van de HVMO om alle drie de dames als vertegenwoordigers van het vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten. We vinden dat vrijwilligerswerk van fundamenteel belang is voor de gemeenschappen van Midwoud en Oostwoud. Met de uitreiking van het Boogie wil het bestuur hieraan alle respect betonen.

Boogie 2016 DE REDACTIECOMMISSIE HVMO

Al voor de 15e keer zijn de redactieleden er moeiteloos in geslaagd ons mooie jaarboek te voorzien van al die verhalen die we zo graag lezen en van de foto’s die we graag nog eens zien.
Hun specifieke redactievaardigheden komen samen in het collectief en versterken elkaar.
De geschiedenis van Midwoud en Oostwoud wordt gekoppeld aan mensen, verenigingen, huizen, gebouwen of locaties. Wij allemaal zijn een deel van die geschiedenis, in het heden of door onze ouders of grootouders.

Het optekenen door de redactie van de verhalen van onze dorpsgenoten is de basis voor een nog jarenlange uitgifte van ons jaarboek. “De redactie” is een onmisbare schakel in het voortbestaan van onze historische vereniging.

Boogie 2015 Cees Kroon

Als waardering voor zijn vele bijdragen in onze jaarboeken in woord en beeld. De onderwerpen waren divers en goed onderbouwd; geschreven vanuit zijn vak, de rundveefokkerij, maar ook vanuit cultuur-historisch standpunt benaderd, zoals de boerderijbeschrijvingen. Zijn strijd voor het behoud van het West-Friese dialect waarderen wij ten zeerste. Tot slot bleven ook familierelaties niet onbenoemd.
Met al deze kronieken heeft hij in een prettige schrijfstijl blijvend inzicht gegeven in het Westfriese agrarische, culturele en maatschappelijke leven van weleer.

Boogie 2014 Toneelvereniging De Rozenstruik

Opgericht in 1874 en gevestigd in Oostwoud.
Je bent geen lid van de club maar je bent erbíj!

In 1874 besloot een edel gezelschap van onze voorouders “tot de oprigting eener rederijkerskamer, ter beoefening der letterkunde en der uiterlijke welsprekendheid”. De inzet  – door de jaren heen  – van de juiste mensen op kritieke momenten heeft de lange geschiedenis van De Rozenstruik het bestaansrecht gegeven. Al 140 jaar is het devies: leveren van kwaliteit in al zijn geledingen. Producties worden door De Rozenstruik tweemaal voor een volle zaal uitgevoerd. De laatste avond met bal na. Toneelvereniging De Rozenstruik bevestigt hiermee volledig haar bestaansrecht want aan de behoefte aan ontspanning en gezellig samenzijn na afloop wordt recht gedaan. Van harte gefeliciteerd met uw 140-jarig bestaan en met de toekenning van Het Boogie tonen wij respect voor de acteurs en actrices van De Rozenstruik van nu én van toen.

Boogie 2013 JAN HOOGLAND & RIET BAKKER

Voor de vernieuwing en uitbreiding van het Eetcafé Halfweg.

Dit bekende etablissement in Midwoud – halfweg Hoorn en Medemblik – bestaat al zeker 100 jaar en heeft vele eigenaren/uitbaters gekend die elk hun eigen horecastempel er op hebben gedrukt. Sinds 2005 zwaaien Jan en Riet de scepter in Eetcafé Halfweg. Zij zijn horecamensen pur sang. Het pand hebben zij zowel van binnen als van buiten grondig onder handen genomen. Met nieuwe materialen hebben zij het café-restaurantgedeelte toch een authentieke uitstraling gegeven. Aan de buitenzijde hebben zij in 2012 een terras met serre gerealiseerd waar het bijzonder genoeglijk toeven is. Voor inwoners en passanten is het echt een rustpunt zoals het vroeger voor paard en koetsier van Hoorn naar Medemblik v.v. bedoeld was. Het bestuur van de Historische Vereniging Midwoud/Oostwoud is van mening dat zij met dit Eetcafé Halfweg een historische parel blinkend hebben opgepoetst en dat zij daarvoor het Boogie 2013 verdienen. Op deze wijze wil het bestuur alle respect tonen aan Jan Hoogland en Riet Bakker en tegelijk anderen stimuleren oog te hebben voor hun directe leefomgeving.

Boogie 2012 Het Zwembad

Ontstaan in 1959 en is gelegen aan de Tripkouw te Midwoud

In 2009 vierde “het Zwembad” haar 50-jarig jubileum en het is daarmee het oudste openluchtbad van West-Friesland. Met gemeentelijke steun is het bad door de jaren heen gerenoveerd en het is hierdoor met zijn tijd meegegaan. Het complex is uitgegroeid tot drie gescheiden baden, die verdeeld zijn in het ‘grote bad’, het ‘kleine bad’ en het ‘peuterbad’. Er is daarbij heel veel ruimte om te zonnen en te spelen. Er zijn zowel zon- als schaduwplaatsen op de goed onderhouden ligweiden met daarbij een terras voor ouders en begeleiders, die zelf niet willen zwemmen. Gediplomeerd personeel is altijd aanwezig en “het Zwembad” telt vele vrijwilligers, die bij alle facetten en werkzaamheden door het jaar heen zeer betrokken zijn. Dat alle bezoekers zich welkom voelen op het bad staat bij hen altijd voorop.

Al verschillende generaties jeugd zijn in de gelegenheid gesteld om hun zwemdiploma te behalen en velen hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Daarbij is het “het Zwembad” een sociale plek, waar jong en oud op een plezierige manier samenkomt voor sport en spel. Binnen onze dorpen Midwoud en Oostwoud is “het Zwembad” een uiterst belangrijke voorziening, het is voor ons van monumentale waarde en het neemt een niet weg te denken plaats in. Dit alles heeft er toe geleid, dat wij door het uitreiken van het ‘boogie’ ons respect tonen voor “het Zwembad”.

Boogie 2011 FANFARE OEFENING KWEEKT KENNIS

OPGERICHT IN 1911 EN GEVESTIGD TE MIDWOUD/OOSTWOUD

OKK heeft in 100 jaar duidelijk haar bestaansrecht in onze gemeenschap bewezen. Deze vereniging was en is nog steeds met de repetities en uitvoeringen het sociale ontmoetingspunt van de inwoners van Oostwoud en later ook van Midwoud. Dat OKK altijd een vooruitstrevende vereniging is geweest, blijkt uit het feit, dat veel aandacht werd en wordt besteed aan de jeugdopleiding. Dit heeft geleid tot een gezellige vereniging, die met veel elan hedendaagse muziek ten gehore brengt. Bij evenementen en jubilea van dorpsgenoten geeft zij gevraagd en ongevraagd acte de présence. Daardoor heeft OKK door de jaren heen altijd een speciale plek ingenomen in onze gemeenschap. Haar initiatief om onze dorpen met zijn inwoners en verenigingen vast te leggen in verschillende dorpsfilms heeft ertoe geleid, dat wij nu kunnen beschikken over unieke documenten, die het leven van vroeger goed weergeven. De vereniging telt 35 tot 40 leden, waarvan al vele tientallen jaren lid zijn.
De muzikale uitstraling en het uitdragen van sociale en maatschappelijke betrokkenheid met onze dorpen zijn voor ons de aanleiding om op deze manier ons respect te tonen voor de fanfare Oefening Kweekt Kennis.

Boogie 2010 Gerard Kerkhoff & Daniëlle Dekkers

Als waardering voor het renoveren van hun stolpboerderij.
Zij hebben de oude boerderij aan de Oostwouderdorpsstraat 80 de afgelopen jaren, met de oorspronkelijke uitstraling van vroeger en met veel gevoel voor originele details, kleuren en een sfeer van eenvoud, gerenoveerd. De constructie van het dak en van het dubbele vierkant zijn in de oorspronkelijke stijl terug gebracht. De plafonds, vloeren, muren, ramen en deuren zijn in landelijke en historisch verantwoorde stijl gerenoveerd. Binnen- en buitenzijde van het pand zijn in goede balans met hedendaags comfort, zonder overdreven uitbundigheid. De oude wilgen langs de sloot in de achtertuin stonden er vroeger al en worden in ere gehouden. Het bestuur van de Historische Vereniging Midwoud – Oostwoud is van mening, dat zij deze stolpboerderij met zorg en gevoel voor de originele stijl en historie hebben terug gebracht aan de Oostwouderdorpsstraat en dat zij daarom voor 2010 het Boogie verdienen. Op deze manier willen wij ons respect voor Gerard Kerkhoff en Daniëlle Dekkers uitdrukken en tegelijk anderen stimuleren oog te hebben voor hun directe leefomgeving.

Boogie 2009 Franka Brouwer & Adjan Kodde

Ter gelegenheid van de renovatie van hun woonhuis in de voormalige pastorie te midwoud. Zij hebben de voormalige pastorie, uit 1880, de glans teruggegeven uit vroeger tijden, met veel gevoel voor originele details, kleuren en sfeer. Plafonds, vloeren, wanden en deuren, zijn in stijl opnieuw tot leven gekomen. Binnen- en buitenzijde van het pand zijn in goede balans met hedendaags comfort, zonder overdreven uitbundigheid. Dankzij ingrijpende wijzigingen van de tuin is hun gerenoveerde pastorie weer in alle statigheid te bewonderen en is het zicht erop in ere hersteld. Het bestuur van de Historische Verenging Midwoud – Oostwoud is van mening, dat zij “de pastorie weer hebben teruggebracht aan de Midwouderdorpsstraat”, en zij daarom voor 2009 het “Boogie’’ verdienen. Op deze manier willen wij ons respect voor Franka Brouwer en Adjan Kodde uitdrukken, en tegelijkertijd anderen stimuleren oog te hebben voor hun directe leefomgeving.

 

Boogie 2008 Miranda Vlaar & Dirk Keijzer

Ter gelegenheid van hun gerenoveerde stolpboerderij. Zij hebben de oude stolpboerderij, uit 1913, aan de Midwouderdorpsstraat 39 te Midwoud, in de afgelopen jaren, met veel gevoel voor materialen en kleuren gerenoveerd. Veel originele elementen zijn opnieuw tot leven gekomen. Balken, deuren, vloeren en wanden zijn, met veel gevoel voor de oorspronkelijke stijl, opnieuw tot leven gekomen. Binnen- en buitenzijde zijn in een goede balans met het hedendaagse comfort, zonder overdreven uitbundigheid.
Ook het omliggende grasveld met hoogstammige bomen zijn nog zoals het was en worden in ere gehouden.


Boogie 2007 Ria & Cor Spijker

Ter gelegenheid van hun gerenoveerde stolpboerderij.
Zij hebben het ouderlijk huis van Cor, de oude stolpboerderij aan de Vereweg 4 te Oostwoud, in de afgelopen twee jaar geheel, met veel gevoel voor de originele details en sfeer, vanaf de grond weer laten opbouwen.


Boogie 2006 De Westfriese Dansgroep

Opgericht in 1955 en gevestigd te Midwoud.

De dansgroep, die zowel nationaal als internationaal optredens verzorgt met haar authentieke dansen met specifieke Westfriese eigen variaties, gaat daarbij gekleed in de oorspronkelijke, zondagse, feestelijke Westfriese klederdracht.
De heren in zwart lakenspak, met vest en slipjas, hoge hoed en zakhorloge met gouden, zilveren of haren ketting.
De dames in gerimpelde rok en jak van damast, zijde of bedrukte katoenen stof met Westfriese kap met gouden of zilveren oorijzer met bijbehorende spelden. En bloedkoralen of granaten ketting met dito broche als verdere sieraden. Beiden op lederen schoeisel.
De vereniging telt twaalf actieve leden, waarvan enkele al vele tientallen jaren lid zijn.
Hun uitstraling en het uitdragen van dit zo fraaie erfgoed zorgen er voor dat wij op deze manier ons respect tonen voor de Westfriese Dansgroep.


Boogie 2005 De Rui-terhoeve van de families Ruis en Kater

Zij hebben de oude stolpboerderij aan de Oostwouderdorpsstraat, nummers 73 en 73a, in de afgelopen tien jaar voor het grootste gedeelte geheel zelf, met veel gevoel voor de omgeving en historie, hersteld.
De gebruikte materialen en kleuren getuigen van een goede smaak en het bestuur van de Historische Vereniging Midwoud – Oostwoud is van mening, dat zij dit maal het boogie verdienen.
Op deze manier willen wij ons respect voor de families Ruis en Kater tonen en tegelijkertijd anderen stimuleren oog te hebben voor hun directe leefomgeving.


Boogie 2004 Dhr J. de Groot

die een brede verzameling historische voorwerpen heeft opgebouwd over de 2e wereldoorlog en deze voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt door boven hun huis een museum in te richten.
De naam van dit museum “Oorlogsmuseum” verwijst naar de 2e wereldoorlog die ook in onze streek zijn sporen heeft nagelaten. Met name is er over de geallieerde vliegtuigen die in ons land zijn neergestort veel uitgebeeld.
De heer de Groot heeft het vermogen om de geschiedenis weer levend te maken door zijn verhalen die bij ieder afzonderlijk museumstuk horen.
Zijn eerbetoon aan onze toenmalige bevrijders willen wij als Historische Vereniging Midwoud – Oostwoud met hem delen.
Op deze manier willen wij ons respect voor de familie de Groot, en de heer Jan de Groot in het bijzonder, uitdragen en tegelijkertijd anderen stimuleren oog te hebben voor deze zaken.


Boogie 2003 Annie en Jan Geel

Die een brede verzameling historische voorwerpen hebben opgebouwd en deze voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt door achter hun huis een museum in te richten.
De naam van dit museum “De Baan” verwijst niet alleen naar een deel van hun collectie rijdende voorwerpen maar was tevens de benaming vroeger van de weg voor hun huis aan het Oosteinde te Oostwoud. Naast de verzameling voorwerpen die de ontwikkeling van de fiets- en auto gestalte geven hebben zij ook prachtige oude folkloristische klederdrachten, hoofdkappen en andere historische voorwerpen uit deze omgeving.
Op deze manier willen wij ons respect voor de familie Geel uitdragen en tegelijkertijd anderen stimuleren oog te hebben voor deze zaken.