Boogie 2016 is voor:

boogie2016DE REDACTIECOMMISSIE HVMO

Al voor de 15e keer zijn de redactieleden er moeiteloos in geslaagd ons mooie jaarboek te voorzien van al die verhalen die we zo graag lezen en van de foto’s die we graag nog eens zien.
Hun specifieke redactievaardigheden komen samen in het collectief en versterken elkaar.
De geschiedenis van Midwoud en Oostwoud wordt gekoppeld aan mensen, verenigingen, huizen, gebouwen of locaties. Wij allemaal zijn een deel van die geschiedenis, in het heden of door onze ouders of grootouders.

Het optekenen door de redactie van de verhalen van onze dorpsgenoten is de basis voor een nog jarenlange uitgifte van ons jaarboek. “De redactie” is een onmisbare schakel in het voortbestaan van onze historische vereniging.

Het bestuur van de Historische Vereniging Midwoud/Oostwoud is er van overtuigd dat de ouder wordende generatie ná ons ooit met hetzelfde plezier en dezelfde interesse, zoals wij nu, de jaarboeken zullen gaan lezen.
Met het Boogie wil het bestuur alle respect betonen aan onze redactieleden van nu én die uit het verleden.

0