Op zaterdag 1 oktober 2017 is Cees kroon overleden. Deze bijzondere man heeft, met al zijn kronieken over onze dorpen, blijvend inzicht gegeven in het West-Friese agrarische, culturele en maatschappelijke leven van weleer. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze jaarboeken. Wij zullen zijn mooie verhalen missen en wensen de familie veel sterkte toe!