Namens de HVMO hebben Kees Over, Sonja Bruin en Roelof Jan Zilver de Nationale Herdenking op zaterdagavond 4 mei bij het voormalige gemeentehuis van Midwoud bijgewoond. Tijdens deze sobere plechtigheid werden door diverse oudere maar ook jongere vertegenwoordigers herdenkingswoorden gesproken opdat wij niet vergeten. Tevens werd muziek ten gehore gebracht. Om acht uur werd na het spelen van de Last Post, gevolgd door een plechtige minuut stilte het Wilhelmus ten gehore gebracht. Vervolgens mocht een ieder een roos brengen naar het herdenkingsmonument bij de kerk.   

Op zaterdag 4 mei hebben Sonja Bruin en Kees Over namens de leden van de HVMO bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument van J.P. Roosje aan de Boerdik. Laten wij niet vergeten dat wij onze vrijheid danken aan het offer dat zij hebben gebracht.