Op 23 november 2018 heeft de belastingdienst laten weten dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 HVMO de ANBI status heeft gekregen! Daar zijn we heel blij mee. Mocht u overwegen geld te schenken aan de HVMO of donateur te worden? Verdere informatie over financiële schenkingen aan ANBI instellingen vindt u  hier.