In het jaar 2000 hebben Wim Baas en Cor Spijker het initiatief genomen om een Historische Vereniging voor Oostwoud en Midwoud op te richten. De Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO) is officieel van start gegaan op 4 mei 2001.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37096408. RSIN is 8160.65.032.

De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen zeer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Midwoud en Oostwoud en omgeving van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen.

Inmiddels hebben we rond de 350 leden. Hieruit blijkt wel, dat onze vereniging in een behoefte voorziet.

Op de eerste zaterdagmiddag van oktober (of november, dat wil wel eens variëren) reiken we ons jaarboek uit. Niet alleen de leden uit onze dorpen maar ook veel oud-inwoners, zelfs uit het buitenland, bezoeken deze dag om elkaar weer te ontmoeten.

Als er vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Kijk voor adressen en telefoonnummers onder de rubriek contact.