De vereniging telt (peildatum november 2018) ongeveer 350 leden.  Bestuur, noch commissies of andere ondersteunende functionarissen of vrijwilligers van de vereniging worden in welke vorm dan ook betaald voor hun diensten voor de vereniging. Uitsluitend commerciële partijen zoals PostNL (voor postdistributie), Antagonist voor het plaats bieden aan deze website of de drukkerij (voor het drukken van het jaarboek) ontvangen betalingen voor hun werkzaamheden.