4 Waar vond alles plaats
5 Voorwoord voorzitter
6 De oorlogstijd in Oostwoud
8 Nuwe fietse, anekdote 1940 – 1945
9 De Radio, anekdote 1940·1945
9 Dokter Mulder moet vluchten
10 Wat we nooit mogen vergeten … hel oorlogsmuseum
14 Karakter: Kees Visser
16 Verenigingsleven voetbalclub M.O.C. Deel III
18 Mijn herinneringen aan de M.O.C. periode van 1952 tot 1969
20 Tragedie te Midwoud
30 Krantenartikel uil de oorlog
31 Verzetsheld Simon Bakker
34 Een ontdekking op kermismaandag
36 Tekeningen van Ron van Marle
37 Garage Zijp in Oostwoud
41 Herinneringen aan de oorlog 1940-1945
43 Verzetsrijm
44De dood van JP. Roosje
46 Oorlogsrecept
47 Foto’s vroeger en nu
48 Cor Jonker vertelt
51 De Oostwouder klok geroofd
52 Inleiding tot het verhaal over het kofschip ‘De Volharding’
53 Reisverslag 1836
58 Windenergie aan de Vereweg 1940-1945
59 PAX
61 Koeien leveren en paarden vorderen
63 Herinneringen uit eigen kring 1940-1945
72 Oostwoud herbergt drie oorlogsgasten
75 De geldzuivering
76 Annie Saal
80 Het kerkelijk leven van onze dorpen
97 De pers over …
100 Boogie 2005
101 Terugblik uitreiking jaarboek 2004
102 Kroniek Midwoud en Oostwoud van het jaar 2005
107 Overzicht commissies Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud
107 Aktiviteitenprogramma 2005
108 Ledenlijst
110 Bijzondere donateurs
111 Met dank aan