4 Waar vond alles plaats
5 Voorwoord
6 De Midwouder kerkbrand
11 Appele
12 Hoe de tijden veranderen
15 Herinnerings an Japie de köleboer
16 Het bord is terug
17 Fietsbelasting
18 Karakters
20 Oostwoud rond 1830
32 Vrachtvaarder een oud beroep
35 Rondzeggen, een oude gewoon
36 Wat is er allemaal nog te zien in de omgeving van Oostwoud
37 Altematieve geneeswoize
38 ’t Hoekje
42 Wie weet wie dit zijn?
44 “…Een huijs, erf en grond zjjnde een herbergh …”
49 Een dagje friesland
50 Foto’s vroeger en nu Midwouderdorpsstraat 48
51 Bakker Bakker
54 Reindert Ott
58 Weerzien na ruim 50 jaar
60 Stolp Midwoud • Dorpsstraat 5
62 De bouw van de kerk
68 Bollenrooien
69 Scheepsrecht
70 Van pastorie tot “‘Zonnehof'”
74 Werken in Woudrust 1968-1971
75 Vroeger en Nu – Het Zwembad
76 Jaaroverzicht van Soimen en Piet
78 60 jaar Gemeentebode
80 Frans Fok: kroniek oorlog 1914-1918
85 De duizendpoot van Midwoud
86 De stolp Veldhuis 6
90 Reisbrieven
93 Ons onderwijs omstreeks 1807
94 Terugblik uitreiking jaarboek 2007
95 Boogie 2008
96 Kroniek
101 Overzicht commissies Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud
101 Activiteitenprogramma 2008
102 Ledenlijst
103 Bijzondere donateurs
104 Met dank aan