Uitreiking jaarboek 2017

Uitreiking van jaarboek 2017 op zaterdag 6 oktober 2018

Het voorlopige programma voor a.s. bijeenkomst is als volgt (zaal open vanaf 13.00 uur):

 • 13.30 uur                   Welkomstwoord door voorzitter André de Vries.
 • 13.45 uur                   Life optreden van Troinie en Guur.
 • 14.00 uur                   Uitreiking Boogie 2018.
 • 14.15 uur                   De 55- en 60 jarigen in het zonnetje gezet.
 • 14.30 uur                   Tussentijdse Algemene Leden Vergadering (zie onder).
 • 14.45-15.15 uur         Pauze.
 • 15.15 uur                   Uitreiking 1e Jaarboek.
 • 15.30 uur                   Mark Raat praat over “Grote Pier en de belegering van Westfriesland in 1517”.
  • Einde officiële gedeelte.
 • ± 16.15 -18.00 uur      Gezellig bijpraten. Tussendoor kunt u uw jaarboek in de sporthal afhalen.
 • 18.00 uur                     Start van de broodmaaltijd.

De kosten voor deze middag (incl broodmaaltijd) zijn € 20,00 per persoon (€ 17,50 voor de maaltijd en €2,50 entree). U kunt zich opgeven voor deze middag door dit bedrag vóór 1 oktober over te maken op bankrekeningnummer NL37RBRB 0898 6553 82 t.n.v. Penningmeester Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud. Er is een maximum van 130 leden voor de broodmaaltijd. Diegene die alleen ’s middags de bijeenkomst bezoekt is € 2, 50 verschuldigd. Te voldoen aan de zaal.

Bent u niet in de gelegenheid de dag te bezoeken en het jaarboek mee te nemen? Na 10 oktober kunt u die afhalen bij: Sonja Bruin – Oostwouder Dorpsstraat 29 – Oostwoud (tel.no.: 0229-201186)

 

Tussentijdse Algemene Leden Vergadering

Onze vereniging is voornemens een ANBI-registratie aan te vragen. Het voordeel van een ANBI registratie is dat leden die onze vereniging financieel extra ondersteunen dit kunnen aftrekken bij de belasting aangifte. Om deze registratie te verkrijgen is evenwel een aanpassing van de statuten noodzakelijk en wel dat bij opheffing van de vereniging het eventuele financiële overschot niet meer gaat naar de leden maar naar een andere ANBI-geregistreerde vereniging. Voor deze aanpassing hebben wij uiteraard de goedkeuring van de helft plus één van het totaal aantal leden nodig. Indien op 6 oktober niet het vereiste aantal leden aanwezig is dan zal op 15 oktober a.s. een tweede zitting van de ALV gehouden worden. Dan is niet meer de helft plus één nodig.

0