Inhoudsopgave jaarboek 2019

4 Waar vond alles plaats
5 Voorwoord
6 Verzetsstrijders in onze dorpen
10 Café Halfweg
13 Kleurrijke uitbater in café Halfweg: ‘Doe maar een tientje’
18 Yvo Jansz. De mythische pastoor van Midwoud
23 Midwoud vroeger en nu

Jaarboek 2019 uitreiking 3 oktober 2020 in de sporthal

Zaterdag 3 oktober mocht de HVMO weer haar jaarboek aan de leden uitreiken. Zoals u in de Nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben we dat dit jaar op een andere wijze moeten doen dan we gewend zijn.

Mogen we op uw stem rekenen?

Rekeninghouders bij de RABO bank mogen in de periode van 5 oktober tot 25 oktober 2020 weer hun stem uitbrengen voor RABO Clubsupport. Ook de HVMO is een van de verenigingen waar u uw stem aan kunt geven.

Excursie 2020 gaat NIET door!

Vanwege de onzekerheid rondom het Corona virus heeft het bestuur besloten dat er dit jaar geen excursie zal worden georganiseerd. We zien u graag volgend jaar gezond en wel weer terug!

Over de Algemene Ledenvergadering 2 maart 2020 in café Halfweg

Algemene Ledenvergadering 

 Afgelopen maandagavond 2 maart hield de HVMO haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in eetcafé ‘Halfweg’ in Midwoud. Ruim 30 leden gaven acte de présence. Zij konden genieten van een gezellige atmosfeer en onder het genot van een kopje koffie werd onder leiding van André levendig gediscussieerd.
 
Nico nam ons als secretaris mee door de diverse hoogtepunten van het afgelopen jaar en gaf alvast een doorkijkje naar diverse activiteiten die komend jaar op de agenda staan. Aandacht was er ook voor de diverse…

Jaarboek 2018 uitreiking 5 oktober 2019 in De Post

Op zaterdag 5 oktober 2019 vond in een volle bovenzaal van dorpshuis De Post de uitreiking van het eerste Jaarboek plaats, werd de Boogie toegekend en zagen de ruim 100 aanwezige leden ook nog eens vier prachtige presentaties. Achtereenvolgens zag de zaal een voorstelling van Troinie en Guur (Dilly Koetsier – Speets en Janny Welles) over West-Friese wetenswaardigheden van 2018. Zij lieten in onvervalst West-Fries allerlei gebeurtenissen de revue passeren. Daarna vertelde….

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 maart 2020 in café Halfweg

Algemene Ledenvergadering

Hiermede willen wij u uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering, welke op maandag 2 Maart 2020 in Eetcafé Halfweg – Buurt 20 – Midwoud zal worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1.  Opening
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2019 *
4.  Jaarverslag 2019 
5.  Financieel jaarverslag
     a. Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave jaarboek 2018

3 Waar vond alles plaats
5 Voorwoord
6 Het 200-jarig feest is weest
7 Ter nagedachtenis aan Teun Blokker
8 Verweiden
12 200 jaar Midwoud – Oostwoud

Uitreiking Jaarboek 5 oktober 2019 in De Post

Op zaterdag 5 oktober 2019 vindt in De Post in Oostwoud onze jaarlijkse gezellige bijeenkomst voor het uitreiken van de boogie en het eerste jaarboek plaats. We beginnen klokslag 13.30, de zaal is open vanaf 13.00. Na afloop hebben we om 18.00 een lekkere broodmaaltijd. Bijzonderheden over het programma en het inschrijven vindt u als u op “Lees meer” (hier rechts) klikt. U komt toch ook?

Excursie 7 juli 2019

Zondag 7 juli zijn ruim 20 leden van de HVMO met elkaar op pad gegaan voor een gezellig dagje uit. In de ochtend werd gestart met een kopje koffie in De Post. Daar werden de deelnemers verdeeld over de beschikbare auto’s zodat iedereen mee kon en er niet teveel werd gereden. Om 11.00 werden we verwacht in het Hoogovens Museum. Dat is onderdeel van de stichting Industrieel erfgoed Hoogovens.  We werden..

Herdenking 4 mei 2019

Namens de HVMO hebben Kees Over, Sonja Bruin en Roelof Jan Zilver de Nationale Herdenking op zaterdagavond 4 mei bij het voormalige gemeentehuis van Midwoud bijgewoond. Tijdens deze sobere plechtigheid werden door diverse oudere maar ook jongere vertegenwoordigers herdenkingswoorden gesproken opdat wij niet vergeten. Tevens werd muziek ten gehore gebracht. Om acht uur werd na het spelen van de Last Post, gevolgd door een plechtige minuut stilte het Wilhelmus ten gehore gebracht. Vervolgens mocht een ieder een roos brengen naar het herdenkingsmonument bij de kerk.   

Algemene Ledenvergadering 4 maart 2019

Op maandag 4 maart 2019 hield de vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ditmaal in Eetcafe Halfweg. Ruim 30 leden hoorden het bestuur over de activiteiten van het afgelopen jaar vertellen.  Samen hebben we gediscussieerd over de plannen voor het komende jaar. Na de koffie gaf Joop van Diepen een prachtige presentatie over onze Westfriese stolpen. In onvervalst Westfries werden we meegenomen. Leuk dat we dat zo samen kunnen doen!