PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HVMO kan persoonsgegevens over u verwerken indien u lid bent geworden van de vereniging HVMO, of indien u daartoe een aanvraag voor lidmaatschap hebt ingediend. HVMO kan daarbij de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer en Uw e-mailadres.

WAAROM HVMO GEGEVENS NODIG HEEFT

HVMO verwerkt uw persoonsgegevens om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG HVMO GEGEVENS BEWAART

HVMO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of indien u uw lidmaatschap van de HVMO hebt opgezegd.

HVMO PLAATST FOTO’S OP DE WEBSITE

HVMO kan foto’s van verenigingsbijeenkomsten op haar website plaatsen. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u herkenbaar op staat dan heeft u het recht de foto te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met de secretaris van de vereniging. De foto zal dan op uw verzoek binnen een maand worden verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

HVMO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van HVMO worden geen individuele bezoekgegevens bijgehouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie. HVMO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HVMO BEVEILIGEN

De website https://www.hvmo.nl van de HVMO wordt gehost bij https://www.antagonist.nl. HVMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HVMO op. De HVMO is als volgt te bereiken:
 
Postadres:
Secretaris HVMO
p/a Nico Timmerman
Midwouder Dorpsstraat 47
1679 GC  Midwoud
 
Vestigingsadres:
Secretaris HVMO
p/a Nico Timmerman
Midwouder Dorpsstraat 47
1679 GC  Midwoud
 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37096408  
Telefoon: 0653210269  
E-mailadres: secretaris@hvmo.nl