Inhoudsopgave

  3 Voorwoord
  4 Inhoudsopgave / Waar vond alles plaats
  5 Interview met Sinterklaas
  8 ‘Onophoudelijk in het vuur’
19 Midwoud vroeger en nu
20 Bijzondere dorpsgenoten
21 Van bewaarschool naar kleuterschool
24 Boerenleenbank in Oostwoud
27 Mijn relatie met de “Lucky Lady”
37 De openbare bibliotheek van Midwoud/Oostwoud
40 Café De Koekoek
48 De Floralia
52 Tennisvereniging ’t Gouwtje 50 jaar
60 Oostwoud Vroeger en Nu
63 Deur de jaren heen – 1983
71 Verzetsstrijders in onze dorpen
77 Kroniek 2022
82 Activiteiten voor leden in 2022 
84 Terugblik uitreiking jaarboek november 2022
85 Uitreiking Boogie 2022 
86 Overzicht commissies Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud
87 Met dank aan
88 Ledenlijst