Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

De bijlage bevat het voorstel voor het huishoudelijk reglement voor de HVMO. Naar aanleiding van de vergadering van 4 maart 2019 zijn enkele wijzigingen in het voorstel aangebracht. Tevens is artikel 14 toegevoegd. Het voorstel wordt in oktober 2019 tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering, voorafgaand aan de uitreiking van het eerste Jaarboek 2018, ter beoordeling aan de vergadering aangeboden.

Size: 0.5 MB
Version: v0.5