Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement

De bijlage bevat het huishoudelijk reglement voor de HVMO zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2020. Het is een ‘levend’ document in de zin dat eventuele wijzigingen in de werkwijze van de vereniging regelmatig tot ‘updates’ zullen leiden. Verwachting is dan ook dat op de Algemene Ledenvergadering regelmatig een nieuwe versie zal worden gepresenteerd.

Size: 0.5 MB
Version: definitief