Uitreiking van jaarboek 2018 op zaterdag 5 oktober 2019 in De Post
Het voorlopige programma voor deze bijeenkomst is als volgt (zaal open vanaf 13.00 uur):
 
13.30 uur                                       Welkomstwoord door voorzitter André de Vries
13.45 uur                                       Life optreden van Troinie en Guur
14.00 uur                                       Uitreiking Boogie
14.15 uur                                       Wat verdween…
14.35 – 15.00 uur                           Pauze
15.00 uur                                       Uitreiking 1e Jaarboek
15.15 uur                                       Presentatie van Atze Kamna
                                                      over de veilingen in West Friesland
Einde officiële gedeelte

± 16.15 -18.00 uur                        Gezellig bijpraten. Tussendoor kunt u uw jaarboek  afhalen.
18.00 uur.                                      Start van de broodmaaltijd.                                
                                            
De kosten voor deze middag (incl broodmaaltijd) zijn € 20,00 per persoon (€ 17,50 voor de maaltijd en €2,50 entree). U kunt zich opgeven voor deze middag door dit bedrag vóór 1 oktober over te maken op bankrekeningnummer: NL25 RABO 0341 9941 54 t.n.v. Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud. PAS OP!! Het rekeningnummer is gewijzigd!!

Leden die alleen ’s middags de bijeenkomst bezoeken zijn € 2, 50 verschuldigd. Te voldoen aan de zaal.
 
Bent u niet in de gelegenheid de dag te bezoeken en het jaarboek mee te nemen? Na 10 oktober kunt u het jaarboek afhalen bij:  Sonja Bruin – Oostwouder Dorpsstraat 29 – Oostwoud (tel.no.: 0229-201186).
 
Vooruitblik excursie 2020
De reiscommissie is vol enthousiasme bezig weer een leuke excursie te organiseren. In de eerste nieuwsbrief van 2020 zullen wij  u hierover nader informeren.
 
E-mailadres
Ontvangt u deze nieuwsbrief per post maar hebt u wel een e-mailadres? Help ons om de kosten zo laag mogelijk te houden en geef uw e-mailadres door aan de ledenadministratie. Dan krijgt u in de toekomst deze nieuwsbrief per e-mail. Ook namens de vrijwilligers enorm bedankt.
 
Het Jan de Groot museum
Gaarne willen wij u allen informeren omtrent de stand van zaken aangaande het Jan de Groot-museum. Er zijn een aantal locaties binnen onze dorpen waar e.e.a. gerealiseerd kan worden. Maar ……………..er zijn enkele “hobbels” waarvoor wij jullie aandacht willen vragen.
De meest belangrijke is het financiële stuk. Het behoeft geen betoog dat onafhankelijk welke locatie het uiteindelijk zal gaan worden, iedere plaats die gehuurd gaat worden kost geld! Als vereniging hebben wij een reserve maar mochten wij als vereniging alle kosten zelf moeten betalen dan is deze reserve binnen een paar jaar weg. Wij zijn in gesprek met de gemeente over subsidie en we zijn ook bezig te onderzoeken of er andere subsidiebronnen aangeboord kunnen worden. Wij hebben sponsors voor de vereniging, waarmee wij erg blij zijn, maar deze inkomsten dekken de kosten van de huur niet. We denken ook aan een “club van 100 (of 200)”: leden die jaarlijks een vaste bijdrage storten naast de contributie. Wij horen graag van een ieder omtrent andere voorstellen om er voor te zorgen dat het Jan de Groot-museum binnen onze dorpsgrenzen blijft. Mocht u een schenking willen doen? Onze vereniging heeft de ANBI status dus uw schenking is fiscaal aftrekbaar!

En dan komt nog een punt als het financiële plaatje rond is: de personele bezetting. Het is vooralsnog een punt voor de toekomst maar wij zullen dan een grote groep van vrijwilligers nodig hebben om het museum open te houden.
 
Komende activiteiten:
Deze bestaan in hoofdzaak uit:

  • Het samenstellen van ons jaarboek (gedurende het gehele jaar door is onze redactie met hulp van de leden en bestuur daarmee bezig). 
  • De Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 2 maart 2020 met een korte lezing of een andere interessante activiteit. 
  • Juni 2020: Excursie naar ………………………………
  • Fietstocht
  • Zaterdag 3 oktober 2020 bijeenkomst met de uitreiking van het eerste exemplaar van het jaarboek, de uitgifte van de jaarboeken aan de leden en de uitreiking van het Boogie.
  • Gedurende het jaar, indien mogelijk, enkele kleinere activiteiten, zoals lezing, museumbezoek, tentoonstelling, etc.